Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

I OZ 650/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego , Nr [..] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Rz 618/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-06-08

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 1176/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-07

Wniosek Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...]w B. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skarg kasacyjnych Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...] w B. i Polskiego Związku Działkowców Zarząd Komisaryczny Rodzinnego Ogrodu Działkowego '[...]' od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podl...

I OSK 1174/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-07

Wniosek Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...] w B. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skarg kasacyjnych Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...] w B. i Polskiego Związku Działkowców Zarząd Komisaryczny Rodzinnego Ogrodu Działkowego '[...]' od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Po...

I OSK 1177/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-07

Wniosek Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...] w B. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skarg kasacyjnych Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...] w Białymstoku i Polskiego Związku Działkowców Zarząd Komisaryczny Rodzinnego Ogrodu Działkowego '[...]' od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...] w Białymstoku na d...

I OSK 1175/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-07

Wniosek Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...] w B. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skarg kasacyjnych Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...] w B. i Polskiego Związku Działkowców Zarząd Komisaryczny Rodzinnego Ogrodu Działkowego '[...]' od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Po...

II SA/Po 274/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 631/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

IV SA/Wa 1344/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-30

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SA/Bk 212/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-06-30

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
1   Następne >   2