Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Lu 691/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości; w zakresie wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Lu 692/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości; w zakresie wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Gl 679/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-08-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości w kwestii wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia

IV SA/Wa 1339/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-30

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości