Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

IV SA/Wa 1950/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-26

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Kr 879/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-19

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i umorzenia postępowania

IV SA/Wa 1342/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-07

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 2034/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-30

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

II SA/Kr 926/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania

II SA/Łd 624/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-09-20

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Bk 542/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-09-13

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Sz 1075/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-09-23

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

IV SA/Wa 1935/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Wa 91/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-02

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   2