Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Rz 980/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-10-11

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na zajęcie nieruchomości

II SA/Rz 1249/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-10-05

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości

I OZ 1041/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego , Nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 1019/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości

I OZ 991/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego , nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

IV SA/Wa 1936/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-03

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Gd 709/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Kr 1169/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-10-26

Wniosek w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania

II SA/Łd 692/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-10-05

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Łd 597/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-10-27

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
1   Następne >   2