Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

I OSK 436/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-08

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości

I OSK 319/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-27

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 774/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-31

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za ...

II SA/Ol 72/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-03-25

Wniosek w przedmiocie niezwłocznego zajęcia nieruchomości

II SA/Ol 490/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-09-05

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia części nieruchomości

I OSK 1334/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-10

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Wr 673/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-12-02

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa pod drogę publiczną nieruchomości