Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 234/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Gminy Z. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2955/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Wniosek w przedmiocie ograniczenia ze sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Rz 343/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość na skutek wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

I OSK 838/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-09

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Po 107/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 2227/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 583/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania

I SA/Wa 421/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-30

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 1144/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Bk 727/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-02-19

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   72