Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Po 539/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę będącą własnością Skarbu Państwa

I OZ 724/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego , nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Po 439/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-12

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę;

II SA/Po 436/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-14

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony na poszerzenie drogi

I OZ 197/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr (...) w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania

II SA/Rz 1007/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zgody na niezwłoczne zajęcie nieruchomości na skutek wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania tej decyzji

II SA/Po 553/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego Nr [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę oraz z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego

IV SA/Po 731/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-09-14

Wniosek w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SA/Wa 1931/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Po 296/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   3