Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 2955/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Wniosek w przedmiocie ograniczenia ze sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 1144/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 16/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Wr 139/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-13

Wniosek Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Ś. o wstrzymanie wykonania decyzji Wojewody D. z dnia ... ustalającą odszkodowanie w z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oraz z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości

I OZ 1124/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego , nr: [...] w przedmiocie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości w celu założenia napowietrznej linii elektroenergetycznej.

II SA/Sz 241/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-04-15

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I SA/Wa 3107/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-17

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Sz 324/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-05-09

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Bk 728/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-08-26

Wniosek w przedmiocie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

IV SA/Po 272/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-04-15

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   +2   +5   11