Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1648/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ś. , Nr [...] w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości

II SA/Po 644/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-07-27

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości;

II SA/Po 1028/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-12-08

Wniosek w przedmiocie odszkodowania z tytułu ograniczenia prawa własności nieruchomości;

II SA/Po 1044/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-11-29

Skarga K. K. i M. K. na decyzję Wojewody w przedmiocie udostępnienia nieruchomości

II SA/Ol 938/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie udostępnienia nieruchomości

I OZ 1516/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Warmińsko

IV SA/Wa 3296/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-13

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

IV SA/Wa 402/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-08

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Gl 1151/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w kwestii wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji

II SA/Ol 352/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-09-20

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   9