Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Bd 1356/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-01-04

Wniosek w przedmiocie odszkodowanie za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego

II SA/Rz 1303/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-17

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za ograniczenie praw własności nieruchomości

II SA/Kr 1343/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości

I OZ 242/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego , nr [...] w przedmiocie udostępnienia nieruchomości

I OZ 316/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. , znak: [...] w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości

IV SA/Wa 14/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-05

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SA/Go 14/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-09

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Kr 283/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-04-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania

II SA/Gd 3/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Sz 1466/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-02-28

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   7