Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Ol 149/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-02-27

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium RP

II SA/Rz 883/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP na skutek wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Rz 885/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-08-06

Wniosek w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP