Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X

II SA/Rz 663/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-11

Skarga U.B. i J.B. na postanowienie Wojewody P. w R. w przedmiocie zarzutów wobec prowadzenia egzekucji administracyjnej wniosku pełnomocnika skarżących o wstrzymanie wykonania czynności egzekucyjnych na czas trwania postępowania