Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wa 1376/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-13

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Rz 894/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-12-17

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały zarządu powiatu

III SA/Lu 295/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia nr [...] Burmistrza Miasta z dnia 31 grudnia 208 r. w sprawie powołania na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Miejsko