Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 679/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w sprawie ze skargi P. H. na to zarządzenie zastępcze

III SA/Lu 313/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi H. C. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy D. K.

III SA/Lu 59/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

III SA/Lu 60/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktów powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

III SA/Lu 80/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-03-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Wójta Gminy Jastków w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

III SA/Lu 704/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-10-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Wójta Gminy Jastków w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w P.

II SA/Go 770/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-10-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza