Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X

I OSK 2549/12 - Wyrok NSA z 2014-05-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji orzekającej o zwrocie nieruchomości

II SA/Ke 50/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji o ustaleniu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość