Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gd 736/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gd 547/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 145/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gd 597/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gd 570/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Gd 232/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gd 687/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego oraz zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gd 618/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-09-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

III SA/Gd 374/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-05-07

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Gd 643/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   2