Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

VII SA/Wa 808/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 1178/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OZ 1335/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego nr [...], w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 1514/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-02-02

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

I SA/Wa 421/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-30

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Po 238/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-05

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę istniejącego budynku

III SA/Kr 180/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-22

Wniosek w przedmiocie negatywnego rozpatrzenia odwołania

IV SA/Wa 608/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-26

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SA/Gl 182/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w kwestii wniosku skarżącego K. M. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   31