Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

II SO/Łd 61/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-20

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SO/Łd 81/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-08-03

Wniosek S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny w trybie art. 55 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na bezczynność w sprawie dotyczącej legalności i prawidłowości wybudowania i użytkowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynku położonego w B. przy ulicy A 4h

II SO/Łd 15/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-02-03

Wniosek A. M o wstrzymanie wykonania uchwały Rady Gminy Szczerców w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców

III SO/Łd 4/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-16

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

II SO/Łd 6/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-10-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wniesienia z uchybieniem terminu odwołania od decyzji udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej