Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Łd 6/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-10-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wniesienia z uchybieniem terminu odwołania od decyzji udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej