Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 156/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

III SA/Gd 50/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie skierowania kierowcy na badania psychologiczne

I OSK 1995/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-25

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne

II GSK 267/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-13

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji

II SA/Gl 875/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie skierowania na badanie psychologiczne w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji