Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II OZ 734/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Po 801/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-03

Skarga R. K., L. C., S. K. na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 2014/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-02

Wniosek w przedmiocie uchylenia czynności materialno

IV SA/Wa 1649/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-05

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wa 1650/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-05

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wa 1913/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie unieważnienia dowodu osobistego