Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Sz 727/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-01

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany po s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały.

I OSK 2605/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ż. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

I OSK 2604/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ż. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

II SA/Rz 810/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-22

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości

II SA/Rz 809/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-22

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości

II SA/Rz 679/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-06-29

Wniosek w przedmiocie zgody na wydzierżawienie nieruchomości