Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 709/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska , nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 988/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-23

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 987/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-23

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 1195/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-01

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 1734/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia administracyjnej kary pieniężnej

II OZ 28/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w G. w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska , znak: [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzię...

IV SA/Wa 2870/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-13

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 2378/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Wniosek w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej

II OSK 1651/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-24

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku przekazania odpadu

II OSK 3137/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

Wniosek 'A.' Spółki z o.o. z siedzibą w G. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z [...] października 2013 r. nr [...] oraz poprzedzającej ją decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z [...] maja 2013 r. znak [...] w sprawie ze skargi kasacyjnej 'A.' Spółki z o.o. z siedzibą w G. od wyroku WSA w Warszawie z 22 lipca 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 34/14 oddalającego skargę 'A.' Spółki z o.o. z siedzi...
1   Następne >   +2   +5   +10   48