Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 3302/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1636/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-02

Wniosek w przedmiocie udzielenia pozwolenia zintegrowanego

IV SA/Wa 734/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-24

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na zamknięcie składowiska odpadów

IV SA/Wa 1941/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-31

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

II OZ 158/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-13

Skarga Ekologicznego Stowarzyszenia Przyjaciół Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 'Ekopark' z siedzibą w Łężycach na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie udzielenia pozwolenia zintegrowanego

II OZ 1203/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 1833/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-28

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji

II OZ 453/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustanowienia wskaźnikowej strefy ochronnej składowiska odpadów paleniskowych

II OZ 454/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustanowienia wskaźnikowej strefy ochronnej składowiska odpadów paleniskowych

II OZ 1238/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska znak: [...] w przedmiocie uzgodnienia z zakresu ochrony środowiska
1   Następne >   +2   5