Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 231/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-17

Wniosek w przedmiocie wydania pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp

IV SA/Wa 3382/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-21

Wniosek w przedmiocie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp

IV SA/Wa 3175/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-13

Wniosek w przedmiocie wydania pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich

IV SA/Wa 3174/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-16

Wniosek w przedmiocie wydania pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich

IV SA/Wa 3370/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-08

Wniosek w przedmiocie wydania pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich