Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Sz 568/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-25

Wniosek A. F. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Połczynie-Zdrój w sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej

II OZ 492/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kozielice nr [...] w przedmiocie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice

II SA/Sz 647/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-03-21

Wniosek w przedmiocie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice

VIII SA/Wa 971/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-04

Wniosek w przedmiocie określenia minimalnej odległości turbin wiatrowych od zabudowań

II SA/Sz 1396/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-01-11

Wniosek w przedmiocie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II SA/Sz 292/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-04-06

Wniosek C. P. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały w sprawie Jego skargi na uchwałę nr XXXVIII/292/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi