Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Wr 652/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-09

Wniosek w przedmiocie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II SA/Wr 653/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-09

Wniosek w przedmiocie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II SA/Wr 655/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-30

Wniosek w przedmiocie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II SA/Wr 657/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-30

Wniosek w przedmiocie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II SA/Bk 193/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-03-13

Wniosek w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku

II SA/Po 431/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gminy [...] w przedmiocie wysokości opłat na finansowanie wywozu i utylizacji śmieci

II SA/Gl 1154/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bytomiu w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

IV SA/Wa 1445/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-16

Wniosek w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

II SA/Gl 1213/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-29

skarg 'A' Spółki Akcyjnej w Z. i 'B' Spółki Akcyjnej w R. na uchwałę Rady Miasta Racibórz w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w kwestii wniosku skarżącej 'A' Spółki Akcyjnej w Z. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

IV SA/Wa 1429/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-20

Wniosek w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie
1   Następne >   2