Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 1677/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-14

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości

I OZ 961/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 707/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 537/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-01

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 1102/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-09

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości

I OZ 210/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 459/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 922/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-28

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 1226/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-23

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 730/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   8