Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 215/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji wywłaszczeniowej

I OZ 736/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VIII SA/Wa 1002/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-07

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa, z mocy prawa, własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

IV SA/Wa 2602/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 3360/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-30

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1841/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [..] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości

IV SA/Wa 3554/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 3845/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 3373/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o przyznaniu odszkodowania za wywłaszczenie

IV SA/Wa 2965/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-29

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2