Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VIII SA/Wa 1107/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości

IV SA/Wa 191/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-19

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1497/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-06

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2802/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności oraz wydania orzeczenia z naruszeniem prawa

IV SA/Wa 2624/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-31

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczeń

IV SA/Wa 2538/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2336/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o odszkodowaniu za wywłaszczoną nieruch...

IV SA/Wa 2605/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-09

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1474/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-26

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości

IV SA/Wa 1964/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia
1   Następne >   +2   4