Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wa 1007/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1497/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-06

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 3824/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Wa 1592/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-29

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 1053/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-18

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, ,

IV SA/Wa 1280/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-04

Wniosek w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

IV SA/Wa 403/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-12

Wniosek w przedmiocie wezwania do wykonania obowiązku wynikającego z tytułu wykonawczego