Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I SA/Wa 1355/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1396/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-06

Wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o wstrzymanie wykonania wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi kasacyjnej Prezydenta Miasta Gdańska od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt ...

I OSK 1490/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-06

Wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o wstrzymanie wykonania wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi kasacyjnej Prezydenta Miasta Gdańska od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa...