Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wa 223/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-23

Wniosek U. P. o wstrzymanie wykonania postanowienia Ministra Spraw Wewnętrznych nr [...]

II SA/Wa 2293/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-27

Wniosek w przedmiocie uznania podniesionych zarzutów za nieuzasadnione

I OZ 581/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 27 kwietnia 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 2293/14 o odmowie wstrzymania zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych z [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie uznania podniesionych zarzutów za nieuzasadnione

II SA/Wa 2293/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-10

Wniosek w przedmiocie uznania podniesionych zarzutów za nieuzasadnione

II SA/Wa 2293/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-10

Wniosek w przedmiocie uznania podniesionych zarzutów za nieuzasadnione

I OSK 2475/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-15

Wniosek w przedmiocie wezwania do opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 224/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-23

Wniosek W. P. o wstrzymanie wykonania postanowienia Ministra Spraw Wewnętrznych nr [...]