Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

I OZ 525/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Pomorskiego w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji zakazującej zorganizowania zgromadzenia publicznego