Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 128/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-31

Wniosek Starosty B. o wstrzymanie wykonania czynności w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty B. dotyczącego zwrotu wywłaszczonej nieruchomości