Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Sz 379/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-04-26

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Sz 140/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-04-03

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 381/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-04-26

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Sz 929/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-08

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Sz 154/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-07-01

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 903/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-09-18

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Sz 4/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-01-16

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wymeldowania

II SA/Sz 1137/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-12-16

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1   Następne >   2