Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

I OSK 2227/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2203/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-02

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2152/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-08

Wniosek w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

VII SA/Wa 1698/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie : umorzenia postępowania przed organem I instancji

I SA/Wa 2038/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2475/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II OZ 914/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Kr 657/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi. RK. , B.K., M.K. i Z.K. , na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

I OSK 1357/12 - Postanowienie NSA z 2013-10-02

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   +2   4