Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1189/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 1114/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 636/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-12-18

Skarga K. K. na decyzję Wojewody L. w przedmiocie wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości

II SA/Kr 1426/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1146/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Kr 1443/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę

VII SA/Wa 2353/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1126/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1128/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
1   Następne >   3