Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

I OZ 234/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Gminy Z. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II OZ 441/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Po 142/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-19

skarg A. spółka z o.o. z siedzibą w P. oraz A. spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w P. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;

I OSK 838/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-09

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

II OZ 368/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie z 22 października 2014 r., sygn. akt II SA/Lu 812/14 o odmowie wstrzymania zaskarżonej decyzji Wojewody Lubelskiego z [...] lipca 2014 r. znak [...] w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego z [...] lipca 2014 r. znak [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

IV SA/Po 107/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SA/Wr 897/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-09

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowalnego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Wr 238/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-14

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku handlowego z placem parkingowym

I OSK 583/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania

II SA/Po 301/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-15

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   49