Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 808/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

II SA/Wr 751/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-01

Skarga E. Z. na postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku

II SA/Gl 1178/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 2453/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

VII SA/Wa 344/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 2555/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-18

Wniosek w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

VII SA/Wa 44/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Po 892/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 1335/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego nr [...], w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 2478/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-12

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki
1   Następne >   +2   +5   +10   78