Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 339/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-17

Skargi kasacyjne K. K. i innych od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg M. L. i innych na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , znak: [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 1316/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie : zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 1587/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie : zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 1537/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 149/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 339/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-29

Skargi kasacyjne K. K. i innych od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg M. L., K. K. i innych na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , znak: [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 2162/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 2930/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1823/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 339/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-12

Wniosek Z. w W. o uchylenie w trybie art. 61 § 4 p.p.s.a. postanowienia NSA w sprawie ze skarg kasacyjnych K. K., P. K., W. K. oraz U. S. i J. S. od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 851/12 w sprawie ze skarg M. L., K. K., P. K., W. K., B. S., J. Ł., K. G., A. K., A. J., S. K., U. S., J. S. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mo...
1   Następne >   2