Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 183/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-20

Skarga Prokuratora [...] na decyzję Starosty O. w przedmiocie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SAB/Wa 36/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty P. skargę odrzuca.

II OZ 683/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Starosty B. , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

II SA/Gd 484/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-04-26

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

II SAB/Wr 61/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-11-08

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbudowę obiektu inwentarskiego w zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną