Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gd 514/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zgody na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości celem dokończenia robót budowlanych

II SA/Gd 238/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

IV SA/Po 542/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na przebudowę drogi wraz z budową oświetlenia drogowego i przebudową sygnalizacji świetlnej

II OZ 543/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gd 542/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie niezbędności wejścia na nieruchomość celem wykonania robót budowlanych

II SA/Go 141/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-07-13

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 545/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego nr (...) w przedmiocie udzielenia pozwolenia na rozbudowę

II SA/Sz 531/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-07-07

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na wejście na nieruchomość sąsiednią

II SA/Gl 261/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta B. z dnia [...] r., nr [...] utrzymanej w mocy zaskarżoną decyzją Wojewody

II SA/Gd 480/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   2