Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 841/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Wr 762/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wniesienia sprzeciwu w sprawie ustawienia tablicy reklamowej

II SA/Bd 897/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-11-22

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1114/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 636/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-12-18

Skarga K. K. na decyzję Wojewody L. w przedmiocie wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości

II SA/Kr 1426/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 924/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 1103/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Gd 736/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gl 1554/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   19