Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VII SA/Wa 1841/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-08

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gd 597/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 983/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na rozbiórkę

II OZ 29/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Ś. nr [...] w przedmiocie zawieszenia wznowionego postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę

II SA/Rz 1193/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-01-30

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

II SA/Wr 550/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-01-23

Wniosek w przedmiocie o zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterolokalowego

II SA/Kr 1602/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Po 1066/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-15

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 45/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-22

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę w sprawie ze skargi kasacyjnej A. H. od wyroku WSA w Bydgoszczy , sygn. akt II SA/Bd 263/12

VII SA/Wa 1841/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   2