Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VII SA/Wa 841/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Kr 759/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 2945/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 1216/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie : zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 13/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego

II OZ 569/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego oku, Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ...

II SA/Gl 416/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II OZ 534/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

IV SA/Po 597/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 594/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego oku, nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   2