Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 364/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-09

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VIII SA/Wa 460/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Lu 577/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości

II SA/Wr 385/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-27

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego

IV SA/Po 727/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-06

Wniosek w przedmiocie pozwolenia na budowę.

II SA/Łd 537/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-06

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego, udzielenia pozwolenia na nadbudowę i rozbudowę budynku oraz umorzenia postępowania w zakresie rozbiórki

II SA/Gl 1203/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Po 635/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-07

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gd 643/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 643/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego nr [...], w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   2