Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VII SA/Wa 1320/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę

II SA/Łd 723/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 1779/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy tymczasowego boiska sportowego

II SA/Gd 618/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-09-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Po 179/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-26

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 920/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-30

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 760/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego , Nr [...] w przedmiocie sprzeciwu przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania tymczasowego obiektu budowlanego

II SA/Łd 732/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-09-11

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Po 591/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-04

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 903/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-09-18

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
1   Następne >   2