Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1114/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 636/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-12-18

Skarga K. K. na decyzję Wojewody L. w przedmiocie wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości

II SA/Kr 1426/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 1443/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę

VII SA/Wa 2353/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1126/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

IV SA/Po 879/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji

VII SA/Wa 2473/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę i budowę

II SA/Po 1131/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-12

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Rz 1102/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-12-04

Wniosek w przedmiocie uchylenia w postępowaniu wznowieniowym decyzji o pozwoleniu na budowę
1   Następne >   2