Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 189/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 526/15; oraz o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlan...

II OZ 275/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 16/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 173/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-15

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SA/Łd 160/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-18

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Op 22/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-03-14

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia, we wznowionym postępowaniu, decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II OSK 84/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-21

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Wr 819/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-07

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji zmieniającej decyzję o zatwierdzeniu projektu budowalnego i...

II OZ 426/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VIII SA/Wa 249/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-28

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   23